0

افتتاح سامانه سانپا با حضور معاون رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولتدر پنجمین روز از هفته دولت ، با حضور معاون رییس جمهور و و نماینده عالی هیات دولت  و با حضور استاندار و دیگر مقامات استانی ، مرکز کنترل و نظارت اقتصاد مقاومتی استان کرمان افتتاح شد.

عابد شیخ بهایی مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه سانپا در حاشیه این مراسم گفت: در این سامانه میزان پیشرفت پروژه ها با برنامه زمان بندی بررسی شده و میزان عملکرد و پیشرفت کار به دست می آید، وی در ادامه تصریح کرد: در این سامانه ابزارهای نظارتی نیز پیش بینی شده است، که از جمله آنها می توان به بررسی های میدانی و تکمیل فرم های ارزیابی اشاره کرد که صحت گزارش های دستگاه های اجرایی را تایید و کنترل می کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی فناوری سورنا  با بیان اینکه این نرم افزار می تواند آناليز مقادير به دست آمده تجمعي و گراف آن، هزينه‌بندي انواع پروژه‌ها، تعريف تقويم براي هر منبع، تعيين زمان استفاده از منبع در تخصيص منابع را نیز انجام دهد تصریح کرد : از این سامانه برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی استفاده می شود.

مدیر پروژه پیاده سازی سامانه سانپا در ادامه صحبت ها به تشریح سامانه هوشمند سانپا پرداخته و عنوان نمود : از سامانه سانپا برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی استفاده می شود. در پروژه های زیربنایی ، عمرانی ، صنعتی ، کشاورزی ، پتروشیمی و هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از سامانه کنترل پروژه ( سانپا ) برای زمان بندی کلان پروژه ها ، کنترل پروژه ها ، تعیین پیش نیازها ، الزامات و مفروضات پروژه ها ، ذینفعان پروژه ها ، برآورد هزینه و بودجه تخصصی به آن پروژه ها و روند پیشرفت و در نهایت ترسیم ساختار شکست کار پروژه (  WBS) استفاده نمود.

فناور برتر سال 95 همچنین تصریح نمود که مدیریت پروژه های اقتصاد مقاومتی به كار گیری دانش ، مهارت‌ها ، ابزار و تكنیك‌های لازم در اجرای فعالیت‌ها به منظور رفع نیازها و تامین مؤلفه های سیاست های اقتصاد مقاومتی می‌باشد

شایان ذکر است این سامانه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان به عنوان پایلوت اقتصاد ماومتی استان نصب و راه اندازی شده است .

تاریخ خبر : 6 شهریور 95

افتتاح سامانه سانپا با حضور معاون رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولت

جشنواره چله زمستان (تخفیفات ویژه تا 10 بهمن) . . . . .

X