نمونه کار های شرکت مهندسی فناوری

سورنـــا

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

دسامبر 14, 2016

ستاد تدوین برنامه ششم توسعه

ستاد تدوین برنامه ششم توسعه

دسامبر 4, 2016

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دسامبر 4, 2016

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

دسامبر 4, 2016

فرودگاه بین المللی قشم

فرودگاه بین المللی قشم

دسامبر 4, 2016

سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقصاد مقاومتی

سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقصاد مقاومتی

دسامبر 4, 2016

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان

دسامبر 4, 2016

انجمن رباتیک دانشگاه شهید چمران

انجمن رباتیک دانشگاه شهید چمران

دسامبر 4, 2016

گروه تجاری ترابی

گروه تجاری ترابی

دسامبر 3, 2016

فست فود تاتلی

فست فود تاتلی

دسامبر 3, 2016

خانه گرافیک طرح نگاران

خانه گرافیک طرح نگاران

دسامبر 3, 2016

رستوران پنج ستاره اسپاخو

رستوران پنج ستاره اسپاخو

دسامبر 3, 2016