برگزاری دوره آموزشی توسط دکتر کامران صحت در شرکت سورنا

برگزاری دوره آموزشی توسط دکتر کامران صحت در شرکت سورنا

فوریه 21, 2017

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

فوریه 21, 2017

رونمایی معاون رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولت از سامانه سانپا

رونمایی معاون رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولت از سامانه سانپا

فوریه 21, 2017

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم از سامانه ملی سانپا

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم از سامانه ملی سانپا

فوریه 21, 2017

بازدید رییس پارک علم و فناوری از سامانه دانش بنیان سانپا

بازدید رییس پارک علم و فناوری از سامانه دانش بنیان سانپا

فوریه 21, 2017

بازدید معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌ کشور از سامانه سانپا

بازدید معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌ کشور از سامانه سانپا

فوریه 21, 2017

بازدید دکتر ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

بازدید دکتر ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

فوریه 21, 2017

بازدید رییس کل بانک مرکزی از سامانه دانش بنیان سانپا

بازدید رییس کل بانک مرکزی از سامانه دانش بنیان سانپا

فوریه 21, 2017

بازدید وزیر کشور از سامانه دانش بنیان سانپا

بازدید وزیر کشور از سامانه دانش بنیان سانپا

فوریه 21, 2017

رونمايي وزیر علوم تحقیقات و فناوری از سامانه هوشمند سانپا

رونمايي وزیر علوم تحقیقات و فناوری از سامانه هوشمند سانپا

فوریه 21, 2017