کشیدگی ردیف و محتوا
0
برگزاری دوره آموزشی توسط دکتر کامران صحت در شرکت سورنا

برگزاری دوره آموزشی توسط دکتر کامران صحت در شرکت سورنا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

رونمایی معاون رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولت از سامانه سانپا

رونمایی معاون رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولت از سامانه سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم از سامانه ملی سانپا

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم از سامانه ملی سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید رییس پارک علم و فناوری از سامانه دانش بنیان سانپا

بازدید رییس پارک علم و فناوری از سامانه دانش بنیان سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌ کشور از سامانه سانپا

بازدید معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌ کشور از سامانه سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید دکتر ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

بازدید دکتر ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید رییس کل بانک مرکزی از سامانه دانش بنیان سانپا

بازدید رییس کل بانک مرکزی از سامانه دانش بنیان سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید وزیر کشور از سامانه دانش بنیان سانپا

بازدید وزیر کشور از سامانه دانش بنیان سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

رونمايي وزیر علوم تحقیقات و فناوری از سامانه هوشمند سانپا

رونمايي وزیر علوم تحقیقات و فناوری از سامانه هوشمند سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵