کشیدگی ردیف و محتوا
0

تماس با سورنا

آدرس دفتر مرکزی: کرمان، انتهای خیابان امام جمعه، ساختمان دانش، طبقه سوم، واحد ۱

آدرس شعبه شماره ۱: کرمان، شهرک صنعتی خضرا، مرکز خدمات فناوری و کسب وکار استان، طبقه دوم، واحد ۲۰۵

تلفن: ۳۳۷۷ ۳۲۴۸ ۰۳۴

تلفن:۳۱۰۴ ۳۲۴۸ ۰۳۴

همراه: ۰۹۱۳۲۴۰۵۹۵۶

ایمیل: info@soorena.net