بازدید دکتر ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید رییس کل بانک مرکزی از سامانه دانش بنیان سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید وزیر کشور از سامانه دانش بنیان سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

رونمايي وزیر علوم تحقیقات و فناوری از سامانه هوشمند سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵