برگزاری دوره آموزشی توسط دکتر کامران صحت در شرکت سورنا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شرکت سورنا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

رونمایی معاون رییس جمهور و نماینده عالی هیات دولت از سامانه سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم از سامانه ملی سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید رییس پارک علم و فناوری از سامانه دانش بنیان سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵

بازدید معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌ کشور از سامانه سانپا

اسفند ۳, ۱۳۹۵