مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

آذر ۲۴, ۱۳۹۵

ستاد تدوین برنامه ششم توسعه

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

فرودگاه بین المللی قشم

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقصاد مقاومتی

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

انجمن رباتیک دانشگاه شهید چمران

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

اداره ثبت احوال شهرستان رفسنجان

آذر ۱۳, ۱۳۹۵

کنگره سرداران شهید استان کرمان

آذر ۱۲, ۱۳۹۵