نام واحدنام فردسمتشماره تماسبازخورد ( مثبت یا منفی )توضیح بازخوردتاریخ هماهنگ شدهویرایش ورودیحدف ورودی
 • زرکابل
 • صنایع روشنایی نور افروز رفسنجان
 • فرش الماس کویر
 • جبال الکتریک
 • آلومینیوم هزار
 • صنایع کویر جوپار
 • طوفان سازه
 • لاوان تابلو
 • سرما آوران کرمان کویر توانا
 • مهندس عرب نژاد
 • خانم عباسی
 • مهندس انتظاری
 • منشی
 • مهندس شریفی
 • منشی
 • مهندس علی نقی
 • مهندس قربانی
 • دکتر کشت کار
 • مدیر عامل
 • مدیر داخلی
 • مدیر عامل
 • منشی
 • مدیر عامل
 • منشی
 • مدیرعامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • 09133415358
 • 03434267274
 • 03431342033
 • 03432152501
 • 03433386075
 • 03433386176
 • 03433314491
 • 03433386411
 • 09132415650
 • -
 • +
 • +
 • -
 • -
 • -
 • +
 • -
 • +
 • استقرار شرکت در تهران
 • عدم حضور مدیریت
 • عدم حضور مدیریت
 • عدم دیدار در شرایط کرونا
 • عدم تمایل برای آشنایی با فن بازار
 • توقف خط تولید
 • در انتظار خبر واحد صنعتی
 • عدم تمایل
 • در انتظار واحد صنعتی
 • دراج رفسنجان
 • زرین طب کالا رفسنجان
 • پرتو صنعت مکانیک ماهان
 • الماس کاران
 • برج سازان
 • وسایل و تجهیزات دندان پزشکی
 • شرکت تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان
 • بنیاد بتن
 • تارتن
 • لیکوریس
 • مهندس حسینی
 • دکتر ملاحسینی
 • مهندس عباس زاده
 • مهندس سرایداری
 • خانم دورانی
 • مهندس عرب پور
 • مهندس باقری
 • مهندس خوشنود
 • مهندس عبدالهی
 • مهندس پور سعید
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر داخلی
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر داخلی
 • 09131917704
 • 03434287670
 • 09133413336
 • 09133411083
 • 09132190394
 • 09132982680
 • 09131912163
 • 09132972075
 • 09131978892
 • 03433210858
 • +
 • +
 • +
 • +
 • *
 • -
 • *
 • *
 • +
 • -
 • در انتظار تماس فن بازار
 • توقف خط تولید
 • در انتظار تماس فن بازار
 • در انتظار تماس فن بازار
 • در انتظار تماس فن بازار
 • توقف تولید
 • 1400/02/28
 • 1400/02/28
 • 1400/03/04
 • 1400/03/04
 • تردد راهنما
 • اقای فرخی
 • مدیرعامل
 • 09133440047
 • مثبت
 • جلسه گفت و گو و تداوم مذاکره
 • ویژگان بسپار
 • توان مهر
 • پیشرو صنعت
 • خوش چسب
 • دنده کار
 • کارا
 • کاوش کیمیا
 • کاوندیش شیمی
 • سفیدبام
 • زرازماماهان
 • قندپارسی
 • باغ ورز
 • اروند چرخ
 • کربن فعال پارس
 • خانم صباحی
 • اقای نخجوان
 • اقای جمعه زاده
 • اقای عمرانی
 • اقای ابراهیمی
 • اقای وزیری
 • اقای ترابی
 • اقای عرب
 • خانم عباسی
 • اقای احسان
 • اقای امینایی
 • پنگان الکتریک
 • مهرگیاه
 • اقای اسماعیلی
 • خانم یدالله زاده
 • مدیرعامل
 • مدیرعامل
 • 09132967912
 • 09137440604
 • مثبت
 • مثبت
 • جلسه و گفتگو تداوم مذاکره
 • جلسه گفتگوتداوم مذاکره
 • مدیران پیشرو ساخت سام
 • آتورینا فن گستر کارمانیا
 • کوشا هوشمند کرمان
 • سرمااوران کرمان کویر توانا
 • آموزش های تخصصی خانه متالورژی پارسیان
 • تجارت آلیاژ تهران
 • معدن پیچ
 • خدمات صنعتی کرمان
 • اقای علیزاده
 • خانم ابوالحسن زاده
 • اقای هاشمی
 • دکتر کشتکار
 • اقای رییس زاده
 • -
 • اقای عباس زاده
 • اقای ابراهیمی
 • مدیرعامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • مدیر عامل
 • رییس دفتر
 • مدیرعامل
 • مدیر عامل
 • 09120964692
 • 09137135708
 • 09133412326
 • 09132415650
 • 09131401488
 • 02166603335
 • -
 • 09131410877
 • +
 • +
 • +
 • +
 • _
 • _
 • +
 • _
 • قرار دیدار فیکس شد
 • قرار فیکس شد
 • قرار فیکس شد
 • در حال بررسی
 • عدم نیاز به فن بازار
 • تماس برای خرید میلگرد سایز 48
 • گرفتن اطلاعات میلگرد
 • توقف تولید کارخانه
 • دوشنبه 10 خرداد ساعت11
 • دوشنبه 10 خرداد ساعت 10
 • برای دوشنبه یا چهارشنبه
 • -
 • -
 • فقط سایز 50 موجوده
 • -
 • شهرک سدید
 • دهقان
 • مدیرعامل
 • 09137457454
 • مثبت
 • 1399/11/27
نام واحدنام فردسمتشماره تماسبازخورد ( مثبت یا منفی )توضیح بازخوردتاریخ هماهنگ شدهویرایش ورودیحدف ورودی