کشیدگی ردیف و محتوا
0

برگزاری دوره آموزش پرسنل شرکت سورنا توسط دکتر کامران صحتپرواضح است که يكي از مهم ترين عوامل پيروزي سازمانهاي كنوني براي مواجهه با چالش هاي متعدد به منظور بقا در عرصه رقابت در بازار ، توانمند سازي نيروها و سرمايه هاي انساني سازمان است كه اين توانمندي جز به مدد آموزش هدفمند و جهت دار امكان پذير نمي باشد ، لذا شايد بتوان گفت آموزش پرسنل در حقيقت يكي از راه هاي اصولي و منطقي هدايت تلاشهاي كاركنان در سازمان است

از همین رو مدیریت شرکت سـورنـا تصمیم به برگزاری دوره آموزشی یک روزه مدیران و کارمندان خود توسط یکی از مجرب ترین اساتید حوزه مدیریت ، فروش و بازاریابی و تبلیغات جناب آقای دکتر کامران صحت نمود که گزارش تصویری آن به پیوست تقدیم حضورتان می گردد

امید است برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی موجب شکوفایی استعداد‌هاي نهفته ، به كاراندازي قدرت تخيل و به وجود آمدن حس انعطاف پذيري فكري لازم در پرسنل شرکت شود

تاریخ خبر : 21 مهر 95

برگزاری دوره آموزش پرسنل شرکت سورنا توسط دکتر کامران صحت