مشارکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ استان کرمان

معرفی خدمات شرکت فناوری اطلاعات سورنا در بیست و شیشمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ استان کرمان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ در محل برگزاری نمایشگاه های دائمی جنوب شرق برگزار شد.

شرکت مهندسی فناوری سورنا با حضور مستمر در  نمایشگاه با ارتباط گرفتن با سایر واحد های فناور مستقر در نمایشگاه مذاکراتی را انجام داده که اذعان شد که این امر باعث تسهیل ارتباط بین شرکت های فناور و واحد های صنعتی در جهت آشنایی با خدمات فن بازار و تسهیلات و حمایت ها خواهد شد .

همچنین بازدید کنندگانی از جوامع دانشگاهی و صنایع خود از خدمات فن بازار در جهت بهبود فعالیت های خود استقبال کردند.

مطالب مناسب شما مطالبی از همین نویسنده

نظرات بسته اند