مشارکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ استان کرمان

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ استان کرمان در تاریخ 1400/10/21 تا تاریخ 1400/10/24 در محل برگزاری نمایشگاه های دائمی جنوب شرق برگزار شد. شرکت مهندسی فناوری سورنا با حضور مستمر در  نمایشگاه با ارتباط گرفتن با سایر واحد های فناور…

اختتامیه رویداد استارت آپی هوشمند سازی انرژی در صنایع کوچک و متوسط

محور های رویداد: 1) کاربرد فناوری های نوین در امنیت و اقتصاد انرژی 2) راه حل های هوشمند سازی , اتوماسیون و مدیریت انرژی در مسئله بهره وری 3) تشویق صنایع به مشارکت در پیک سایی و تامین بخشی از بار پیک یا اضطراری 4) بهره گیری از ذخیره ساز ها و…