دریافت جایزه ملی فجر توسط مدیرعامل شرکت مهندسی فناوری سورنا

معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت از طریق دانشگاه صنایع و معادن ایران و با همراهی تشکل های علمی کشور جهت رویکرد تبیین نظام مدیریت شایسته سالار اقدام به برگزاری اولین “جشنواره ملی فجر ایران” نموده است . در این رویداد ملی فرصتی فراهم گردید تا اندیشمندان علم مدیریت در کنار سکانداران بنگاه های اقتصادی کشور بتوانند آخرین دستاوردها در توسعه ، فناوری و مدیریت را با تجارب به روز مختصات اقتصادی کشور به اشتراک گذاشته و آمیزه ای در خور از تجربیات ملی برای آگاهی نسل های آینده تجارت ، صنعت ، فناوری و کسب و کار کشور پدید آورند .
شایا ذکر است راهکار پیشنهادی آقای عابد شیخ بهایی ، مدیر عامل شرکت مهندسی فناوری سورنا و رییس انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان طبق شاخص های ده گانه مصوب شورای سیاستگذاری اولین “جشنواره ملی فجر مدیریت ایران” بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط کمیته علمی جشنواره ( وابسته به وزارت صمت) ، تایید و حائز دریافت نشان لیاقت گردید .

مطالب مناسب شما مطالبی از همین نویسنده

نظرات بسته اند